Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 809/01.01.03/2020

 

Valmistelija Hanna Ollikainen-Richards

§ 3

Dekaanin esitys akateemiselle rehtorille kliinisen opettajan, sisätaudit, tehtävään otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10§:n 5 momentin, kohdan 9 mukaan dekaani tekee ehdotuksen rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Itä-Suomen yliopiston Lääketieteen laitoksella, kliinisen lääketieteen yksikössä on ollut haettavan kliinisen opettajan (sisätaudit) tehtävä toistaiseksi.

 

Tehtävää hakivat määräaikaan mennessä yksi hakija: LT, dosentti, erikoislääkäri Heli Koukkunen. Kliinisen lääketieteen yksikkö esittää 29.4.2020 päivätyssä esityksessään (liite), että Heli Koukkunen nimitetään po. kliinisen opettajan tehtävään toistaiseksi 1.8.2020 alkaen. Lääketieteen laitoksen johtaja puoltaa esitystä.

 

Kliinisen opettajan palvelussuhteeseen valittavalla tulee olla soveltuva tohtorin tutkinto. Erityisestä syystä kliiniseksi opettajaksi voidaan valita erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin tutkinnon suorittanut taikka erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin oikeudet omaava. Lisäksi kliinisellä opettajalla tulee olla hyvä opetustaito (johtosääntö 31§).

 

Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta (Asetus 770/2009). Tiedekunnan dekaani myöntää erivapauden yliopistoasetuksen kielitaitovaatimuksiin (johtosääntö 33§).

 

Heli Koukkunen on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 1995 Kuopion yliopistosta, lääketieteen tohtoriksi vuonna 2003 Kuopion yliopistosta, sisätautien erikoislääkäriksi vuonna 2010 Itä-Suomen yliopistosta ja nefrologian erikoislääkäriksi 2014 Itä-Suomen yliopistosta. Hänelle on myönnetty sisätautiopin dosentin arvo vuonna 2018 Itä-Suomen yliopistosta. Ansioluettelo liittee.

 

Itä-Suomen yliopiston toimivaltamääräyksen (1.1.2017) mukaisesti dekaani tekee esityksen neliportaisen uramallin mukaisen toistaiseksi täytettävän tehtävän, pl. professorit, täyttämisestä akateemiselle rehtorille.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto käsittelee esityksen.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa