Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 711/03.00.01/2020

 

Valmistelija Mervi Silaste

§ 6

Lääketieteen koulutusohjelman harjoitteluohjesääntö

 

Lääketieteen laitos / kliinisen lääketieteen yksikkö esittää lääketieteen koulutusohjelman harjoitteluohjesäännön hyväksymistä (esitys liitteenä). Harjoitteluohjesääntö on päivitetty yhteistyössä oppiaineiden, opiskelijoiden edustajien ja opintohallinnon toimijoiden kanssa kevään 2020 aikana. Harjoitteluohjesääntö on käsitelty ja hyväksytty lääketieteen opetuksen kehittämis- ja arviointitoimikunnan kokouksessa 27.4.2020. Harjoitteluohjesääntö esitetään astuvaksi voimaan 1.8.2020 alkaen ja koskemaan kaikkia lääketieteen opiskelijoita.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9.4 §:n 4 kohdan mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista. Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 20 §:n mukaan jokaisesta tutkinto-ohjelmasta laaditaan opetussuunnitelma, jota arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti.

 

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto vahvistaa lääketieteen koulutusohjelman harjoitteluohjesäännön.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa