Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 711/03.00.01/2020

 

Valmistelija Mervi Silaste

§ 7

Lääketieteen koulutusohjelman opintojaksokuvausten hyväksyminen

 

Lääketieteen laitos / kliinisen lääketieteen yksikkö esittää FiMSIC -opiskelijavaihto (4427531) ja työskentely tutkimusprojektissa (4427532) -opintojaksojen opintojaksokuvauksien hyväksymistä lukuvuodelle 2020-2021 (esitykset liitteenä). Opintojaksot ovat uusia ja ne ovat tarjolla lääketieteen lisensiaatin tutkinnossa valinnaisiksi opinnoiksi.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9.4 §:n 4 kohdan mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista. Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 20 §:n mukaan jokaisesta tutkinto-ohjelmasta laaditaan opetussuunnitelma, jota arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti.

 

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto vahvistaa FiMSIC -opiskelijavaihto ja Työskentely tutkimusprojektissa opintojakokuvaukset lukuvuodelle 2020-2021.

 

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa