Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 711/03.00.01/2020

 

Valmistelija Mervi Silaste

§ 9

Kansanterveystieteen perus- ja aineopintojen (60 op) opintokokonaisuuden lukuvuoden 2020-2021 opetussuunnitelman vahvistaminen

 

Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö esittää kansanterveystieteen perus- ja aineopintojen opintokokonaisuuden (60 op) opetussuunnitelman hyväksymistä lukuvuodelle 2020 - 2021 (esitys liitteenä).

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9.4 §:n 4 kohdan mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista. Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 20 §:n mukaan jokaisesta tutkinto-ohjelmasta laaditaan opetussuunnitelma, jota arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti.

 

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto vahvistaa kansanterveystieteen perus- ja aineopintojen opintokokonaisuuden (60 op) opetussuunnitelman lukuvuodelle 2020-2021.

 

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa