Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen avaus
2   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3   Dekaanin esitys akateemiselle rehtorille kliinisen opettajan, sisätaudit, tehtävään otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
4   Lääkeainetoksikologian professorin tehtävä, tehtäväntäyttöseloste apulaisprofessori Jaana Rysän kutsumiseksi tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
5   FM Kai Härkösen väitöskirjan arvosteleminen
6   Lääketieteen koulutusohjelman harjoitteluohjesääntö
7   Lääketieteen koulutusohjelman opintojaksokuvausten hyväksyminen
8   Haavoittuvien ryhmien asiakas- ja potilasturvallisuus -opintojakson opintojaksokuvauksen hyväksyminen
9   Kansanterveystieteen perus- ja aineopintojen (60 op) opintokokonaisuuden lukuvuoden 2020-2021 opetussuunnitelman vahvistaminen
10   Gerontologian perusopintojen (25 op) opintokokonaisuuden lukuvuoden 2020-2021 opetussuunnitelman vahvistaminen
11   Urheiluravitsemuksen aineopintojen (30 op) opintokokonaisuuden lukuvuoden 2020-2021 opetussuunnitelman vahvistaminen
12   Opetuksen projektityön opintojakson opintojaksokuvauksen vahvistaminen lukuvuodelle 2020-2021
13   Master´s Degree Programme in Biomedicine vuoden 2021 opiskelijavalinnan valintaperusteiden hyväksyminen
14   Master´s Degree Programme in General Toxicology (GTG) vuoden 2021 opiskelijavalinnan valintaperusteiden hyväksyminen
15   Esityksen tekeminen Itä-Suomen yliopiston rehtorille hoitotieteen professorin tehtävän määräaikaisesta hoitamisesta: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
16   Kokouksen päätös

Osallistuja Tehtävä
Jäsenet
Pihlajamäki Jussi Dekaani, puheenjohtaja
Forsberg Markus Professori, jäsen
Vehviläinen-Julkunen Katri Professori, jäsen
Lönroos Eija Professori, varajäsen
Hiltunen Mikko Professori, jäsen
Jääskeläinen Jarmo Professori, jäsen
Kolehmainen Marjukka Professori, jäsen
Kotikumpu Kari Henkilöstö, jäsen
Jarho Pekka Henkilöstö, jäsen
Laitinen Kirsti Henkilöstö, jäsen
Saari Heli Opiskelija, jäsen
Peltonen Aino Opiskelija, jäsen
Mertano Pinja Opiskelija, varajäsen
Olllikainen-Richards Hanna Johtava hallintopäällikkö, sihteeri, valmistelija
Muut valmistelijat
Afflekt Arja Amanuenssi
Silaste Mervi Opintopalveluiden päällikkö