Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 721/03.04.09/2020

 

Valmistelija Annikki Honkanen

§ 10

TtM Vuokko Pihlaisen terveyshallintotieteen väitöskirjan arvosteleminen

TtM Vuokko Pihlaisen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus "Asiantuntijoiden käsityksiä johtamisosaamisen nykytilasta ja tulevaisuuden suunnista suomalaisissa sairaaloissa 2030" on tarkastettu julkisesti 8.5.2020. Vastaväittäjä, dosentti Marjo Suhonen (Oulun yliopisto) puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi "hyväksytty".

 

Yliopistolain (558/2009) 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnosta. Vastaväittäjän lausunto ja kustoksen lausunto ovat esityslistan liitteenä.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (1.1.2017) 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan hyväksymien määräysten mukaan

1. yhteiskuntatieteiden, historian ja maantieteiden väitöskirjat arvostellaan asteikolla I - L

2. kauppatieteiden, oikeustieteiden, terveystieteiden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon väitöskirjat arvostellaan asteikolla hylätty - hyväksytty - kiittäen hyväksytty.

 

Yliopistolain (558/2009) 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.

 

Linkki julkaisuun: https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-3378-2/urn_isbn_978-952-61-3378-2.pdf.

 

Esitys  Asiassa annetun lausunnon perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee TtM Vuokko Pihlaisen väitöskirjan arvosanalla "hyväksytty".

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa