Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 721/03.04.09/2020

 

Valmistelija Annikki Honkanen

§ 3

FM Meri Arni-Kautun Suomen historian väitöskirjan arvosteleminen

 

FM Meri Arni-Kautun väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus " Itäistä kelvottomuutta vastaan' Suomen ruotsinkielisten mielikuvia suomalaisista vuosina 1896?1924" on tarkastettu julkisesti 22.4.2020. Vastaväittäjä, dosentti, pääjohtaja Jussi Nuorteva (Kansallisarkisto) puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi "magna cum laude approbatur".

 

Yliopistolain (558/2009) 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnosta. Vastaväittäjän lausunto ja kustoksen lausunto ovat esityslistan liitteenä.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (1.1.2017) 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan hyväksymien määräysten mukaan

1. yhteiskuntatieteiden, historian ja maantieteiden väitöskirjat arvostellaan asteikolla I - L

2. kauppatieteiden, oikeustieteiden, terveystieteiden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon väitöskirjat arvostellaan asteikolla hylätty - hyväksytty - kiittäen hyväksytty.

 

Yliopistolain (558/2009) 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.

 

Linkki julkaisuun: https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-3359-1/urn_isbn_978-952-61-3359-1.pdf.

 

 

Esitys Asiassa annetun lausunnon perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee FM Meri Arni-Kautun väitöskirjan arvosanalla "magna cum laude approbatur".

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa