Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 765/03.00.01/2020

 

Valmistelija Silja Tuomala

§ 9

Muutokset kansainvälisen Border Crossings -maisteriohjelman, Sosiologian (YTM) sekä ei-tutkintoon johtavan Social Sciences -ohjelman opetussuunnitelmiin lukuvuodeksi 2020-2021

 

Tiedekunta on hyväksynyt perustutkintoihin johtavan koulutuksen ja sivuainekoulutuksen (ml. kansainväliset maisteriohjelmat sekä ei-tutkintoon johtava kansainvälinen koulutus) opetussuunnitelmamuutokset lukuvuodeksi 2020-2021 kokouksessaan 17.2.2020.

 

Yhteiskuntatieteiden laitos esittää seuraavia muutoksia kansainvälisen Border Crossings -maisteriohjelman, Sosiologian (YTM) sekä ei-tutkintoon johtavan Social Sciences -ohjelman opetussuunnitelmiin:

- Opintojaksoa 5516138 Places, Narratives, Migrant Entrepreneurs (5 op) ei tarjota lukuvuonna 2020-2021

- Opintojakso 5516136 Ethnic Economy: Patterns and Dynamics (5 op) siirtyy kevätlukukaudelle 2021

 

Lisäksi seuraavat muutokset esitetään tehtäväksi ei-tutkintoon johtavan Social Sciences -ohjelman opetussuunnitelmaan:

- Opintojakso 5514122 Sociology of Racism (5 op) jää pois

- Opintojakso 5516133 Globalization, Cultural Security and Intercultural Dialogue (5 op) jää pois, ja sen korvaa opintojakso 5516137 Globalization, International Migration, and Cultural Security (5 op)

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9.4 §:n 4 kohdan mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto hyväksyy yhteiskuntatieteiden laitoksen esittämät muutokset Border Crossings -maisteriohjelman, Sosiologian (YTM) sekä ei-tutkintoon johtavan Social Sciences -ohjelman opetussuunnitelmiin lukuvuodeksi 2020-2021.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa