Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen avaus
2   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3   FM Meri Arni-Kautun Suomen historian väitöskirjan arvosteleminen
4   FM Maija Toivakan maantieteen väitöskirjan arvosteleminen
5   Dosentin arvon myöntäminen YTT Henna Pirskaselle
6   Dosentin arvon myöntäminen YTT Kati Turtiaiselle
7   Dosentin arvon myöntäminen PhD Dylan Geraetsille
8   Perustutkintoihin johtavan koulutuksen ja sivuainekoulutuksen (ml. kansainväliset maisteriohjelmat sekä ei-tutkintoon johtava kansainvälinen koulutus) opetussuunnitelmamuutosten hyväksyminen lukuvuodelle 2019-2020 ja lukuvuodelle 2020-2021
9   Muutokset kansainvälisen Border Crossings -maisteriohjelman, Sosiologian (YTM) sekä ei-tutkintoon johtavan Social Sciences -ohjelman opetussuunnitelmiin lukuvuodeksi 2020-2021
10   TtM Vuokko Pihlaisen terveyshallintotieteen väitöskirjan arvosteleminen
11   Kokouksen päätös

Osallistuja Tehtävä
Jäsenet
Rissanen Sari Dekaani, puheenjohtaja
Assmuth Laura Professori, jäsen
Kolehmainen Antti Professori, jäsen
Komppula Raija Professori, jäsen
Kortelainen Jarmo Professori, jäsen
Linnosmaa Ismo Professori, jäsen
Katajala Kimmo Professori, varajäsen
Savolainen Hanna Henkilöstö, varajäsen
Aalto-Heinilä Maija Henkilöstö, varajäsen
Kurki Tuulikki Henkilöstö, jäsen
Kouvo Antti-Jussi Henkilöstö, jäsen
Tervashonka Ari Opiskelija, jäsen
Ahonen Noora Opiskelija, varajäsen
Oikkonen Lassi Opiskelija, jäsen
Pulkka Maria Opiskelija, jäsen
Hänninen Roosa Opiskelija, jäsen
Hurskainen Ulla Johtava hallintopäällikkö, sihteeri, valmistelija
Muut valmistelijat
Honkanen Annikki Koulutuspäällikkö
Paronen Minna Amanuenssi
Tuomala Silja Amanuenssi
Maria Venäläinen Johdon assistentti
Muu läsnäolo