Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

 

§ 2

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Johtosäännön 26 §:n mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt.

 

Johtosäännön 27 §:n mukaan yliopistokollegio on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu laillisesti koolle.

 

Esityslista on lähetetty 11.5.2020.

 

Johtosäännön 27 § 2 momentin mukaan puheenjohtajan päätöksellä monijäseninen hallintoelin voi pitää sähköpostikokouksen taikka kokoontua kokonaan tai osittain videoneuvottelun, puhelimen tai muun etäosallistumismuodon välityksellä. Puheenjohtaja on päättänyt, että kokous pidetään Teams-kokouksena.

 

 

 

Esitys Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa