Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 661/00.03.00/2020

 

 

 

§ 3

Yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus

 

 Rehtori esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Rehtori esitti tietoja mm. keskeisistä tapahtumista vuonna 2019, tutkinnoista ja julkaisuista, talouden toteumasta yksiköittäin, sijoitustoiminnan kirjanpidon muutoksesta, täydentävästä rahoituksesta, henkilöstön määristä sekä arviota todennäköisestä tulevasta kehityksestä.

 

 Yliopistokollegion jäsenillä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä rehtoreille, hallintojohtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle. Keskustelu oli monipuolista, keskusteltiin muun muassa jatkuvasta oppimisesta, kv. koulutuksesta, esteettömyydestä ja saavutettavuudesta, julkaisujen määristä muihin yliopistoihin verrattuna, budjetoinnista, Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n maksamista osingoista, täydentävän rahoituksen tilanteesta sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannuksista ja palvelujen ostoista.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa