Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 662/00.03.01/2020

 

§ 6

Muut asiat

a. Yliopistoon 2020 valittavien opiskelijoiden määrän lisääminen

 

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n mukaisesti julkisoikeudellisen yliopiston ylin päättävä toimielin on hallitus. Hallituksen tehtävänä on muun muassa päättää yliopistoonvalittavien opiskelijoiden määrästä.

 

Itä-Suomen yliopiston hallitus on päättänyt kokouksessaan 10.7.2017 valittavien uusien opiskelijoiden määrät tiedekunnittain vuosille 2018, 2019 ja 2020.

 

Suomen hallituksen tavoitteena on, että syksyllä 2020 korkeakouluissa on nykyistä enemmän aloittavia uusia opiskelijoita. Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee vuoden 2020 aloituspaikkojen lisäyksestä 10.6.2020 ehdotuksen korkeakouluille perustuen korkeakoulujen lisäysesityksiin. Korkeakoulut ilmoittavat 12.6.2020 aikana hyväksyvätkö ne OKM:n ehdotuksen ja missä kevään hakukohteissa lisäys toteutetaan. Valtion lisätalousarvioon sisältyvä rahoitus maksetaan korkeakoululle toteuman mukaan jälkikäteen, kun vastaanotetut paikat on vahvistettu lokakuussa 2020. Alustavan arvion mukaan lisäaloituspaikkojen rahoitus tulee olemaan minimissään 6.000 € / aloituspaikka / vuosi.

OKM:n vuodelle 2020 esittämät lisäaloituspaikat eivät tule mahtumaan kaikilta osin yliopiston hallituksen aikaisemmin päättämiin aloituspaikkoihin. Tästä syystä hallitukselle esitetään sisäänottomäärien lisäystä. Akateemisen rehtorin johdolla on valmisteltu yhdessä tiedekuntien dekaanien kanssa seuraava esitys tiedekuntakohtaisiksi lisäyksiksi:

 

TIEDEKUNTA

PÄÄTETYT

ESITETYT LISÄPAIKAT

YHTEENSÄ

Filosofinen tiedekunta

 

1020

48

1068

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

 

791

31

822

Terveystieteiden tiedekunta

 

599

30

629

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

 

824

52

876

YHTEENSÄ

 

3234

 

161

 

3395

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Esitys: Hallitus hyväksyy vuodelle 2020 opiskelijoiden edellä mainitut sisäänottomäärien lisäykset tiedekunnittain.

 

Päätös: Hallitus täsmensi vuoden 2020 opiskelijoiden sisäänottomääriä siten, että ne ovat tiedekunnittain yhteensä enintään seuraavat:

 

Filosofinen tiedekunta   1068

Luonnontieteiden ja

metsätieteiden tiedekunta  822

Terveystieteiden tiedekunta  629

Yhteiskuntatieteiden ja

kauppatieteiden tiedekunta  876

 

YHTEENSÄ   3395

 

b.  Muita asioista ei ollut.

 

c.  Hallitus totesi seuraavien kokousten olevan:

 

 3.9.2020 klo 9-17 Kuopio (hallitus ja lukuvuoden avajaiset)

 2.11.2020 klo 9-21 Joensuu (hallitus ja iltakoulu)

 14.12.2020 klo 9-21 Helsinki


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa