Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

 

§ 2

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Johtosäännön mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt.

 

Kokouskutsu on lähetetty 27.8.2020.

 

Johtosäännön mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan päätöksellä monijäseninen hallintoelin voi pitää sähköpostikokouksen tai kokoontua kokonaan tai osittain videoneuvottelun, puhelimen tai muun etäosallistumismuodon välityksellä.

 

Puheenjohtaja on päättänyt, että 3.9.2020 kokous pidetään Teams-kokouksena.

 

Esitys Todetaan kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja

 päätösvaltainen. Hyväksytään esityslista.

 

Päätös   Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa