Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 662/00.03.01/2020

 

Valmistelija talous- ja rahoitusjohtaja Heini Koskenvuori  

§ 4

Talousarvioin 2021 lähtökohdat

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n 2 momentin mukaan hallituksen tehtävänä on mm. "päättää yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös."

 

Talousarvion laadinnan lähtökohdat on esitelty liitteessä 2. Hallitus käsittelee näiden lähtökohtien pohjalta valmistellun talousarvion 14.12.2020 kokouksessaan.

 

Esitys Hallitus keskustelee asiasta.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa