Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 975/03.00.01/2020

 

Valmistelija Maria Luojus

§ 10

Erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmien yleisten koulutusvaatimusten vahvistaminen 1.8.2020 lukien

Ammatillisen jatkokoulutuksen toimikunta käsitteli kokouksessaan 25.5.2020 erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmien yleiset koulutusvaatimukset ja esittää niitä tiedekuntaneuvoston hyväksyttäväksi (liite). Lisäkoulutusohjelmien yleiset koulutusvaatimukset on valmisteltu valtakunnallisena yhteistyönä erikoislääkärikoulutusta tarjoavien koulutusyksiköiden kesken.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto vahvistaa erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmien yleiset koulutusvaatimukset (voimassa 1.8.2020 lukien) esitetyn mukaisesti ja valtuuttaa dekaanin vahvistamaan niihin mahdollisesti myöhemmin tehtävät teknisluonteiset korjaukset.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa