Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 720/03.01.02/2020

 

Valmistelija Maria Luojus

§ 11

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valintaperusteet ja aloituspaikat lukuvuodelle 2020-2021

Yliopistolain 36§ (558/2009) mukaan yliopisto päättää opiskelijavalinnan periaatteista. Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9.4 §:n 4 kohdan mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista. Ammatillisen jatkokoulutuksen osalta noudatetaan kansallisesti sovittuja yhteisiä valintaperusteita.

 

Lääketieteen ja hammaslääketieteen ammatillista jatkokoulutusta Suomessa tarjoavat tiedekunnat ovat valmistelleet erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valintaperusteet kevään 2020 aikana. Nykyinen haku- ja valintamenettely on ollut käytössä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa 1.1.2019 alkaen. Aiempien hakukierrosten hakijoilta ja haastattelijoilta on kerätty palautetta valintamenettelystä, ja palautteen perusteella valintaperusteita on päivitetty ja kehittämistä jatketaan valtakunnallisessa yhteistyössä. Liitteessä 1 tiedekuntaneuvostolle esitetään valintaperusteet syksyn 2020 ja kevään 2021 osalta. Suurimmat muutokset ovat:

 

Erikoishammaslääkärikoulutuksen hakukelpoisuuden ehtona olevan kahden vuoden kliinisen työkokemuksen kertyminen

Kahden vuoden kliinisen työkokemuksen kertymiseen lasketaan myös alle 50% osa-aikaiset työsuhteet. Laskemisessa voidaan ottaa huomioon osa-aikaiset työjaksot, myös useammassa työpaikassa yhtäaikaisesti. Yksittäisiä satunnaisia työpäiviä ei oteta huomioon.

 

Lisäpiste suoritetusta sisätautien erikoislääkärikoulutuksesta/tutkinnosta haettaessa muille sisätautien aloille

Aikaisemmasta suoritetusta sisätautien erikoislääkärikoulutuksesta saa 2 lisäpistettä sisätautialoille hakiessa. Sisätautien aloille alkupisteitä voi saada enintään yhteensä 22 pistettä.

 

Edellisen haun haastattelupisteiden hyödyntäminen

Mikäli hakija saa kutsun haastatteluun, jonka vastaavan hakukohteen haastatteluun hän on vuoden sisällä osallistunut, saa hän valita siirretäänkö ko. hakukohteen aikaisemmat haastattelupisteet nykyiseen hakuun, vai osallistuuko hän uudelleen haastatteluun.

 

Haastattelukieli

Helsingin yliopistossa haastattelut voidaan toteuttaa suomen kielen lisäksi ennalta sovitusti myös osittain ruotsin kielellä. Hakijan on syytä huomioida, että erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen suorittaminen edellyttää riittävää suomen kielen taitoa.

 

Liitteessä 2 on esitys opiskelijavalinnan aloituspaikkamääriksi erikoisaloittain Itä-Suomen yliopistossa syksyn 2020 ja kevään 2021 hakukierroksille. Aloituspaikkamääriä koskeva esitys perustuu erikoisalojen vastuuhenkilöiden esittämiin arvioihin alueellisesta koulutustarpeesta, sekä koordinaattori Johanna Rellmanin tekemään valtakunnalliseen arvioon koulutustarpeesta ja aloituspaikkamääristä.

 

Valintaperusteet ja aloituspaikkamääräesitykset on käsitelty valtakunnallisessa ammatillisen jatkokoulutuksen toimikunnassa (VAJT) 11.5.2020 sekä kaikkien yliopistojen paikallisissa toimikunnissa ja alueellisissa neuvottelukunnissa. Itä-Suomen yliopiston ammatillinen jatkokoulutustoimikunta käsitteli 25.5.2020 ja alueellinen neuvottelukunta 8.6.2020 kokouksessaan valintaperusteet ja aloituspaikkamäärät, ja toimikunnat päättivät esittää ne tiedekuntaneuvostolle hyväksyttäväksi liitteen 1 ja 2 mukaisina.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto päättää: 1) hyväksyä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valintaperusteet lukuvuodelle 2020-2021 liitteen 1 mukaisesti, 2) vahvistaa aloituspaikkamäärät erikoisaloittain lukuvuodelle 2020-2021 liitteen 2 mukaisesti, 3) valtuuttaa dekaanin ja/tai esittelijän tekemään tarvittaessa teknisluontoiset tarkennukset ja/tai lisäykset liitteisiin, 4) siirtää päätösvaltansa dekaanille mahdollisissa opinto-oppaisiin myöhemmin tulevissa muutoksissa valtakunnallisen muutosesityksen mukaisesti, jotka tuodaan tiedekuntaneuvostolle tiedoksi.

 

Päätös Esityksen mukainen. Tiedekuntaneuvosto delegoi aloituspaikkamäärien hyväksymisen dekaanille.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa