Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 975/03.00.01/2020

 

Valmistelija Maria Luojus

§ 12

Erikoislääkärikoulutuksen yleisten koulutusvaatimusten ja erikoisalakohtaisten koulutusvaatimusten vahvistaminen 1.8.2020 lukien

Ammatillisen jatkokoulutuksen toimikunta käsitteli kokouksessaan 25.5.2020 erikoislääkärikoulutuksen yleiset koulutusvaatimukset ja erikoisalakohtaiset koulutusvaatimukset sekä erikoislääkärikoulutuksen osaamisen arvioinnin menetelmät (koejakso, kuulustelu, EPA-arviointi) erikoisaloittain ja esittää niitä tiedekuntaneuvoston hyväksyttäväksi. Erikoislääkärikoulutuksen erikoisalojen vastuuhenkilöt ovat valtakunnallisena yhteistyönä valmistelleet erikoisalansa koulutusvaatimukset ja kuulusteluvaatimukset. Erikoislääkärikoulutuksen yleiset koulutusvaatimuksen on valmisteltu valtakunnallisena yhteistyönä (VAJT). Esitykset erikoislääkärikoulutuksen yleisiksi koulutusvaatimuksiksi ja erikoisalakohtaisiksi koulutusvaatimuksiksi sekä osaamisen arvioinnin menetelmiksi ja valtakunnallisen kuulustelun vaatimuksiksi ovat liitteenä.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto vahvistaa erikoislääkärikoulutuksen yleiset koulutusvaatimukset ja erikoisalakohtaiset koulutusvaatimukset sekä valtakunnallisen kuulustelun vaatimukset ja osaamisen arvioinnin menetelmät (voimassa 1.8.2020 lukien) esitetyn mukaisesti ja valtuuttaa dekaanin vahvistamaan niihin mahdollisesti myöhemmin tehtävät teknisluonteiset korjaukset.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa