Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 914/01.08.00/2020

 

Valmistelija Hanna Ollikainen-Richards

§ 4

Translationaalisen lääketieteen dosentin arvon myöntäminen FT Jenni Huuskolle

FT Jenni Huusko on esittänyt, että hänelle myönnettäisiin translationaalisen lääketieteen dosentin arvo Itä-Suomen yliopistossa terveystieteiden tiedekunnassa. Hakijan CV ja julkaisuluettelo ovat liitteenä.

 

Terveystieteiden tiedekunnan dosenttitoimikunta on todennut kokouksessaan, että translationaalisen lääketieteen dosentuuri on tarkoituksenmukainen opetuksen ja tutkimuksen kannalta. Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on kutsunut asiantuntijoiksi antamaan lausunto FT Jenni Huuskon tieteellisestä pätevyydestä hakemaansa dosentuuriin LKT Jorma Kokkosen (Mikkelin keskussairaala) ja FT Raisa Serpin (Helsingin yliopisto).

 

LKT Kokkonen on antanut lausuntonsa 4.5.2020 ja FT Serpi 18.5.2020. Molemmat asiantuntijat pitävät FT Jenni Huuskoa tieteellisesti pätevänä hakemaansa dosentuuriin ja puoltavat dosentin arvon myöntämistä. Asiantuntijoiden lausunnot ovat liitteenä.

 

Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

 

Terveystieteiden tiedekunnan dosenttitoimikunta on todennut käsitellessään FT Jenni Huuskon hakemusta, että hakija täyttää terveystieteiden tiedekunnan kriteerit opetustaidon osalta.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 8 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.

 

Hakija täyttää yliopistolain 89 §:ssä dosentilta vaadittavan kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan dosentuuriohjeen dosentin arvoon vaadittavat kriteerit.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto toteaa, että hakija täyttää yliopistolain 89 §:ssä dosentilta vaadittavan kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan dosentuuriohjeen dosentin arvoon vaadittavat kriteerit ja päättää myöntää FT Jenni Huuskolle translationaalisen lääketieteen dosentin arvon.

 

Päätös Esityksen mukainen

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa