Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 918/01.08.00/2020

 

Valmistelija Hanna Ollikainen-Richards

§ 6

Ympäristöepidemiologian dosentin arvon myöntäminen FT Anne Karvoselle

FT Anne Karvonen on esittänyt, että hänelle myönnettäisiin ympäristöepidemiologian dosentin arvo Itä-Suomen yliopistossa terveystieteiden tiedekunnassa. Hakijan CV ja julkaisuluettelo ovat liitteenä.

 

Terveystieteiden tiedekunnan dosenttitoimikunta on todennut kokouksessaan, että ympäristöepidemiologian dosentuuri on tarkoituksenmukainen opetuksen ja tutkimuksen kannalta. Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on kutsunut asiantuntijoiksi antamaan lausunto FT Anne Karvosen tieteellisestä pätevyydestä hakemaansa dosentuuriin FT Timo Huggin (Oulun yliopisto) ja FT Tiina Ikäheimon (Oulun yliopisto).

 

FT Hugg on antanut lausuntonsa 30.5.2020 ja FT Ikäheimo 4.6.2020. Molemmat asiantuntijat pitävät FT Anne Karvosta tieteellisesti pätevänä hakemaansa dosentuuriin ja puoltavat dosentin arvon myöntämistä. Asiantuntijoiden lausunnot ovat liitteenä.

 

Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

 

Terveystieteiden tiedekunnan dosenttitoimikunta on todennut käsitellessään FT Anne Karvosen hakemusta, että hakija täyttää terveystieteiden tiedekunnan kriteerit opetustaidon osalta.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 8 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.

 

Hakija täyttää yliopistolain 89 §:ssä dosentilta vaadittavan kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan dosentuuriohjeen dosentin arvoon vaadittavat kriteerit.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto toteaa, että hakija täyttää yliopistolain 89 §:ssä dosentilta vaadittavan kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan dosentuuriohjeen dosentin arvoon vaadittavat kriteerit ja päättää myöntää FT Anne Karvoselle ympäristöepidemiologian dosentin arvon.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa