Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 917/01.08.00/2020

 

Valmistelija Hanna Ollikainen-Richards

§ 7

Prekliinisen farmakokinetiikan ja biofarmasian dosentin arvon myöntäminen FaT Kati-Sisko Velloselle

FaT Kati-Sisko Vellonen on esittänyt, että hänelle myönnettäisiin prekliinisen farmakokinetiikan ja biofarmasian dosentin arvo Itä-Suomen yliopistossa terveystieteiden tiedekunnassa. Hakijan CV ja julkaisuluettelo ovat liitteenä.

 

Terveystieteiden tiedekunnan dosenttitoimikunta on todennut kokouksessaan, että prekliinisen farmakokinetiikan ja biofarmasian dosentuuri on tarkoituksenmukainen opetuksen ja tutkimuksen kannalta. Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on kutsunut asiantuntijoiksi antamaan lausunto FaT Kati-Sisko Vellosen tieteellisestä pätevyydestä hakemaansa dosentuuriin prof. Olavi Pelkosen (Oulun yliopisto) ja Ph.D Carsten Uhd Nielsenin (University of Southern Denmark).

 

Prof. Pelkonen on antanut lausuntonsa 3.6.2020 ja Ph. D. Nielsen 3.6.2020. Molemmat asiantuntijat pitävät FaT Kati-Sisko Vellosta tieteellisesti pätevänä hakemaansa dosentuuriin ja puoltavat dosentin arvon myöntämistä. Asiantuntijoiden lausunnot ovat liitteenä.

 

Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

 

Terveystieteiden tiedekunnan dosenttitoimikunta on todennut käsitellessään FaT Kati-Sisko Vellosen hakemusta, että hakija täyttää terveystieteiden tiedekunnan kriteerit opetustaidon osalta.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 8 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.

 

Hakija täyttää yliopistolain 89 §:ssä dosentilta vaadittavan kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan dosentuuriohjeen dosentin arvoon vaadittavat kriteerit.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto toteaa, että hakija täyttää yliopistolain 89 §:ssä dosentilta vaadittavan kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan dosentuuriohjeen dosentin arvoon vaadittavat kriteerit ja päättää myöntää FaT Kati-Sisko Velloselle prekliinisen farmakokinetiikan ja biofarmasian dosentin arvon.

 

Päätös Esityksen mukainen. Markus Forsberg ei osallistunut asian käsittelyyn.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa