Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 975/03.00.01/2020

 

Valmistelija Maria Luojus

§ 8

Erikoishammaslääkärikoulutuksen yleisten koulutusvaatimusten ja erikoisalakohtaisten koulutusvaatimusten vahvistaminen 1.8.2020 lukien

-Suomen yliopiston johtosäännön 9,4 §:n 4 kohdan mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.

 

Ammatillisen jatkokoulutuksen toimikunta (AJT) käsitteli kokouksessaan 25.5.2020 erikoishammaslääkärikoulutuksen yleiset koulutusvaatimukset ja erikoisalakohtaiset koulutusvaatimukset sekä erikoishammaslääkärikoulutuksen osaamisen arvioinnin menetelmät (koejakso, kuulustelu, EPA-arviointi) erikoisaloittain ja esittää niitä tiedekuntaneuvoston hyväksyttäväksi. Erikoishammaslääkärikoulutuksen erikoisalojen vastuuhenkilöt ovat valtakunnallisena yhteistyönä valmistelleet erikoisalansa koulutusvaatimukset ja kuulusteluvaatimukset. Erikoishammaslääkärikoulutuksen yleiset koulutusvaatimukset on valmisteltu valtakunnallisena yhteistyönä (VAJT). Esitykset erikoishammaslääkärikoulutuksen yleisiksi koulutusvaatimuksiksi ja erikoisalakohtaisiksi koulutusvaatimuksiksi sekä osaamisen arvioinnin menetelmiksi ja valtakunnallisen kuulustelun vaatimuksiksi ovat liitteenä. 

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto vahvistaa erikoishammaslääkärikoulutuksen yleiset koulutusvaatimukset ja erikoisalakohtaiset koulutusvaatimukset sekä valtakunnallisen kuulustelun vaatimukset ja osaamisen arvioinnin menetelmät (voimassa 1.8.2020 lukien) esitetyn mukaisesti ja valtuuttaa dekaanin vahvistamaan niihin mahdollisesti myöhemmin tehtävät teknisluonteiset korjaukset.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa