Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 975/03.00.01/2020

 

Valmistelija Maria Luojus

§ 9

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen yleisten koulutusvaatimusten vahvistaminen 1.8.2020 lukien

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9,4 §:n 4 kohdan mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.

 

Ammatillisen jatkokoulutuksen toimikunta (AJT) käsitteli kokouksessaan 25.5.2020 yleislääketieteen erityiskoulutuksen yleiset koulutusvaatimukset ja esittää niitä tiedekuntaneuvoston hyväksyttäväksi. Yleislääketieteen erityiskoulutuksen yleiset koulutusvaatimuksen on valmisteltu valtakunnallisena yhteistyönä (VAJT). Esitys yleislääketieteen erityiskoulutuksen yleisiksi koulutusvaatimuksiksi on liitteenä. 

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto vahvistaa yleislääketieteen erityiskoulutuksen yleiset koulutusvaatimukset (voimassa 1.8.2020 lukien) esitetyn mukaisesti ja valtuuttaa dekaanin vahvistamaan niihin mahdollisesti myöhemmin tehtävät teknisluonteiset korjaukset.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa