Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

 

§ 13

Tiedoksi

Tiedekunnan maisterin ja tohtorin tutkintojen tilasto 9.6.2020 (liite).

 

Tiedekunnan väitöstilanne. Taulukossa tiedekunnan hallinnon käsiteltäviksi tulleet väitöskirjat ja lisensiaatintutkimukset ajalta 1.1.2019-10.6.2020, valmistuneet tummennettuina (liite).

 

Muutokset valintaperusteisiin kevät 2020 (liitteet) ja Muutokset opetussuunnitelmiin, 13.3. -31.7.2020 tarjottava opetus (liitteet).

 

Dosentin arvoa tiedekunnasta ovat hakeneet:

  • Postdoctoral Researcher, FT Andreas Norrman (työpaikka Photonics Laboratory, ETH Zurich, Sveitsi), fysiikan ja matematiikan laitokselle alana kvanttinanofotoniikka (Quantum Nanophotonics)
  • Yliopistotutkija, FT Petri Tanska (työpaikka sovelletun fysiikan laitos, UEF), sovelletun fysiikan laitokselle alana sovellettu fysiikka, erityisesti laskennallinen mekanobiologia (Applied Physics, Computational Mechanobiology)

 

Tiedekunnan ajankohtaiset asiat.

 

Esitys Merkitään tiedoksi.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa