Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 933/01.01.03/2020

 

Valmistelija Arja Hirvonen

§ 5

Dekaanin ehdotus apulaisprofessorin tehtävään, Tenure Track, alana metsien häiriöekologia, otettavasta. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Tiedekunnan henkilöstösuunnitelman mukainen metsien häiriöekologian alan vahvistaminen toteutetaan vakinaistamispolun mukaisen apulaisprofessorin tehtävän täyttämisellä. Tehtävän sijoituspaikka on metsätieteiden osasto, Joensuun kampus. Tehtävään on harkittu otettavaksi ilman julkihakua MMT Tuomas Aakala.

 

Tehtävänala ja tehtävänkuvaus on seuraava:

 

The position of Associate Professor covers research and teaching on disturbance ecology of forests. The associate professor is expected to focus on the role that natural and anthropogenic environmental changes have on disturbance regimes in forest ecosystems at single tree, forest stand and landscape level covering both natural and managed ecosystems, and on how forest management, land-use and global changes affect different disturbance regimes. The research of Associate Professor is expected to be closely linked to one of the University's main strategic research focus areas, Environmental Change and Sustainable Use of Natural Resources, and strengthen the research profile of the Research Community for Forests and Bioeconomy (FOBI).

The position is research-oriented. The duties of the Associate Professor include leading and developing research and education as well as supervision at under-, post graduate and doctoral levels in the field of the post. The associate professor is also expected to acquire external funding and strengthen the international research networks and collaboration, and serve in academic and societal expert roles.

 

Alakohtaisena arviointiryhmänä toimi professori, osaston johtaja Jyrki Kangas (puheenjohtaja), professori Raine Kortet (bio- ja ympäristötieteiden laitos) ja professori Jari Kouki (metsätieteiden osasto).

 

Arviointiryhmä toteaa yhteenvetona, että MMT Tuomas Aakala täyttää vakinaistamispolun apulaisprofessorin tasolle otettavan edellytykset sekä siihen vaadittavan pätevyyden ja olisi esitettävissä metsien häiriöekologian apulaisprofessorin (Tenure Track) tehtävään neljän vuoden määräajaksi 1.1.2021 lukien.

 

Tenure Track -toimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 8.6.2020 ja puolsi asiaa.

 

Arviointiryhmän muistio, Aakalan cv, opetusportfolio ja julkaisuluettelo ovat esittelylistan liitteenä.

 

Dekaani on vapauttanut Tuomas Aakalan opetusnäytteen antamisesta 8.6.2020 sillä perusteella, että hän on suorittanut yliopistopedagogiikan  koulutuksen (15 op), mukaan lukien kurssin osana toteutetun opetusnäytteen Helsingin yliopistossa v. 2016-17.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä. Johtosäännön 10 §:n mukaan dekaani tekee ehdotuksen rehtorille vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Tiedekunnan dekaani esittää yliopiston rehtorille, että MMT Tuomas Aakala otetaan vakinaistamispolun apulaisprofessorin tehtävään, alana metsien häiriöekologia neljän vuoden määräajaksi 1.1.2021 alkaen.

 

Esitys 1 Tiedekuntaneuvosto käsittelee täytettävänä olevan apulaisprofessorin tehtävän tehtäväalan ja tehtävämäärityksen.

 

Esitys 2 Tiedekuntaneuvosto käsittelee dekaanin ehdotuksen tehtävään otettavasta.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa