Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 991/01.01.03/2020

 

Valmistelija Arja Hirvonen

§ 7

Tiedekunnassa täytettäväksi tuleva tilastotieteen yliopistonlehtorin, tehtävän tehtävänala ja tehtävänmääritys. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä.

 

Tehtävää on valmisteltu yhteistyössä Terveystieteiden tiedekunnan kanssa. Kyseessä on yhteinen opetuspainotteinen tehtävä, jonka kautta vahvistetaan yliopistossa tilastotieteen asiantuntemusta osana koulutusta ja tutkimustoimintaa. 

 

Yliopistonlehtori, tilastotiede, tietojenkäsittelytieteen laitos, Kuopion kampus

 

Tehtävän opetusalana on tilastotiede. Tehtävä on yhteinen luonnontieteiden ja metsätieteiden (LUMET) ja terveystieteiden tiedekunnan (TT) kanssa. Tehtävä on opetuspainotteinen, mutta yliopistonlehtorin odotetaan tekevän tutkimusta ja seuraavan oman alansa kehittymistä. Tehtävään valittavan henkilön odotetaan edustavan sellaista teoreettista tai soveltavaa tilastotieteen tutkimusta, joka tukee Itä-Suomen yliopiston LUMET:n tai TT:n soveltavaa tutkimusta (Ks https://www.uef.fi/fi/strategia-2030m erityisesti profiilialueet "Ympäristön muutos ja luonnonvarojen kestävä käyttö" sekä "Ikääntyminen, elintavat ja terveys"). Opetusta ja ohjausta annetaan sekä suomeksi että englanniksi.

 

Tehtäviin kuuluu kandidaatti- ja maisteritason tilastotieteen luento- ja kontaktiopetusta, eri alojen tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden tilastollista konsultointia, itsenäistä tieteellistä tutkimusta tilastotieteen alalla osana datatieteen tutkimusaluetta, opinnäytetöiden ohjausta sekä suunnittelu- ja kehittämistehtäviä. Opetettavat kurssit (mm. tilastotieteen johdanto- ja peruskurssi, tilastollinen päättely ja regressioanalyysi) vaihtelevat vuosittain. Opetettavat kurssit ovat keskeisessä roolissa tietojenkäsittelytieteen laitoksen tarjoamassa datatieteen koulutuksessa (ks https://www3.uef.fi/web/cs/datatiede) ja osa perustutkintoa monilla sovellusaloilla. Konsultointia annetaan pääasiassa LUMET:n ja TT:n tutkijoille yhteistyössä muiden tilastotieteilijöiden kanssa. 

 

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorintutkintoa ja hyvää opetustaitoa. Laaja-alainen tilastotieteen menetelmien ja ohjelmistojen tuntemus ja käyttökokemus soveltavassa tutkimuksessa katsotaan eduksi.

 

Hakijan opetusansioita arvioitaessa otetaan huomioon opetuskokemus, pedagoginen kouluttautuminen,  tilastotieteeseen liittyvä opetus- ohjaus ja konsultointikokemus sekä muut opetusansiot ja opetusnäyte. Hakijan tieteellistä ansioitumisesta on osoituksena tieteelliset julkaisut ja sekä menestyminen täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisessa. Hakijan tulee esittää englanninkielinen, enintään viiden sivun mittainen tutkimussuunnitelma, josta käy ilmi miten hakijan tutkimus voisi tukea Itä-Suomen yliopiston sovellusalojen tutkimusta.

 

Hakemukseen liitetään CV, opetusportfolio, julkaisuluettelo ja tutkimussuunnitelma.

 

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto käsittelee asiaa osaltaan kokouksessaan 16.6.2020.

 

Tehtävä on tarkoitus täyttää aikaisintaan 1.9.2020 alkaen avoimen haun kautta.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto käsittelee täytettäväksi tulevan tilastotieteen yliopistonlehtorin tehtävänalan ja -määrityksen.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa