Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 836/03.01.00/2020

 

Valmistelija Henni Nevalainen

§ 4

Opiskelijavalinnan perusteiden hyväksyminen vuodelle 2020 ja 2021

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 § mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden valintaperusteista. Käsiteltävänä on vuodelle 2021 kansainvälisten maisteriohjelmien valintaperusteiden hyväksyminen.

Käsiteltävänä on myös varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen täydennyshaun valintaperusteet vuodelle 2020. Valintaperusteiden vahvistamisella varaudutaan tilanteeseen, jossa kevään yhteishaussa hakukohteen aloituspaikat eivät tule täyteen. Aloituspaikkamäärä arvioidaan kesän valintojen jälkeen ja haku toteutetaan vain, mikäli aloituspaikat eivät tule täyteen.

 

Esitys Esitän, että tiedekuntaneuvosto hyväksyy liitteenä olevat valintaperusteet vuodelle 2020 ja 2021 liitteiden mukaisesti. Esitän edelleen, että tiedekuntaneuvosto delegoi dekaanille päätettäväksi valintaperusteiden mahdolliset korjaukset ja muutokset.

Kansainvälisten maisteriohjelmien valintaperusteet

Varhaiskasvatuksen opettajakoulutus

 

Päätös Esityksen mukainen. Asiakohdassa puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Nyman puheenjohtajan ollessa estynyt.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa