Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 765/03.00.01/2020

 

Valmistelijat Minna Paronen ja Silja Tuomala

§ 6

Oikeustieteiden laitoksen, kauppatieteiden laitoksen ja yhteiskuntatieteiden laitoksen opetussuunnitelmamuutosten sekä avoimen yliopiston kauppatieteiden sivuaineopetuksen opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle 2020-2021

 

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 19.2.2018 hyväksynyt opetussuunnitelmat lukuvuosiksi 2018-2021. Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 17.2.2020 hyväksynyt opetussuunnitelmiin lukuvuodelle 2020-2021 tulevat muutokset.

 

Oikeustieteiden laitos esittää opetussuunnitelmaansa 2020-2021 seuraavia muutoksia:

- Lisätään opetussuunnitelmaan seuraavat uudet opintojaksot: 5311357 Lastensuojeluoikeus 5 op, 5311358 Vammaisoikeus 5 op, 5311359 Päihde- ja mielenterveyshuolto-oikeus 5 op. Opintojaksot lisätään kokonaisuuksiin 5311301 Hallinto-oikeuden perusopinnot, 5311302, Hallinto-oikeuden aineopinnot ja 5311051 Hyvinvointioikeuden perusopinnot.

- Kokonaisuuteen 5311051 Hyvinvointioikeuden perusopinnot lisätään uusi opintojakso 5311033 Koulu lasten hyvinvointiympäristönä, 2 op (MOOC-opintojakso) ja opintojakso 5513502 Hallintoasiain käsittely ja oikeussuoja sosiaalihuollossa (5 op).

- Lisätään kauppatieteiden opintojakso 5212402, J: Advertising and Marketing Regulation opintokokonaisuuksiin 5311601 Siviilioikeuden perusopinnot, 5311602 Siviilioikeuden aineopinnot, 5311055 Kansainvälisen kauppaoikeuden perusopinnot, OTM-tutkinnon kauppaoikeuden erikoistumisopinnot.

Opintojaksokuvaukset liitteenä.

 

Kauppatieteiden laitos esittää opetussuunnitelmaansa 2020-2021 seuraavia muutoksia:

- 5212400 Laskentatoimi ja verotus (LAVE) (72 op): lisätään uusi opintojakso 5212402 Advertising and Marketing Regulation 6 op. Opintojaksokuvaus liitteenä.

- 5215470 Johtaminen ja markkinointi (JOMA) (60 op): lisätään opintojaksolle Sales and Buyer Behaviour in Retailing 4/6 op opintojaksokoodi 5211242.

- 5214400 Laskentatoimi ja rahoitus (LARA) (60 op): lisätään tieto kokonaisuuteen valittavien opintojaksojen opintopistemäärästä (valitaan vähintään 18 op opintojaksoista, 5210213 Tuloslaskenta ja verotus 6 op, 5214241 Current Topics in Finance 6 op, 5214212 Johdon laskentatoimen jatkokurssi 6 op, 5214223 Tilintarkastus 1; 6 op, 5214228 Laskentatoimen ja rahoituksen taloudelliset mallit 3 op, 5214232 Laskentatoimen ja rahoituksen taloudelliset mallit 2 3 op, 5214214 Varallisuudenhallinta 3 op , 5214240 Muu Laskentatoimen ja rahoituksen aineopintotasoinen opintojakso, vaihdossa tai avoimessa yliopistossa suoritettu, vierailevan opettajan pitämä).

- 5211300 Palvelujohtaminen (70 op): opintojaksolle Osuuskunnan johtamisen erityispiirteet 6 op uusi opintojaksokoodi 5211344.

- 5216700 Tourism Marketing and Management (80 ECTS): muutetaan kokonaisuuteen kuuluvien muiden opintojen (Other studies) määrää, Other Studies 40 ECTS, aiemmin 50 ECTS.

- 5212500 Laskentatoimi ja yritysjuridiikka (70 op): poistetaan opintojakso 5311666   Yrittäjyyden oikeudellisia ongelmia 6 op

- 5216400 Laskentatoimen ja yritysjuridiikan syventävät opinnot (70 op): poistetaan opintojakso 5214330 Corporate Governance 6 op

- 5214500 Laskentatoimi ja rahoitus (70 op): lisätään kaikille pakollisiin opintojaksoihin 5214302 Tutkimusseminaari, laskentatoimi ja rahoitus 5 op -opintojakson vaihtoehdoksi 5214329 Accounting Theory 6 op (tehdään 5214302 tai 5214329).

- 5216500 Laskentatoimen syventävät opinnot (70 op): muutetaan kohdan Muut opinnot ja sivuaineopinnot laajuudeksi 35 op (aiemmin 40 op)

 

Avoin yliopisto ja kauppatieteiden laitos esittävät hyväksyttäväksi kauppatieteiden sivuaineopintojen opetussuunnitelmat avoimessa yliopistossa lukuvuodelle 2020-2021 liitteen mukaisesti.

 

Yhteiskuntatieteiden laitos esittää opetussuunnitelmaansa 2020-2021 seuraavia muutoksia:

- 5526106 Other Specialized Studies: kevätlukukaudella 2021 järjestetään opintojakso Russia's social policies in a life-course perspective 5 op. Opintojakso tulee osaksi laitoksen Joensuun kampuksen opetustarjontaa. Opintojaksokuvaus liitteenä.

- Muutoksia sosiaalityön (YTK ja YTM) opetussuunnitelmaan. Muutokset esitetty liitteessä Ops-muutokset sosiaalityö ja sosiaalitieteet.

- Muutoksia sosiaalitieteiden (YTK) opetussuunnitelmaan. Muutokset esitetty liitteessä Ops-muutokset sosiaalityö ja sosiaalitieteet.

- Muutos sosiaalipsykologian (YTM) opetussuunnitelmaan. Muutos esitetty liitteessä Ops-muutokset sosiaalityö ja sosiaalitieteet.

- Muutos sosiaalitieteet sivuaineena opetussuunnitelmaan. Muutos esitetty liitteessä Ops-muutokset sosiaalityö ja sosiaalitieteet.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9.4 §:n 4 kohdan mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.

 

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto hyväksyy oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelmamuutokset lukuvuodelle esityksen ja liitteen mukaisesti, kauppatieteiden laitoksen opetussuunnitelmamuutokset lukuvuodelle 2020-2021 esityksen ja liitteen mukaisesti, avoimen yliopiston kauppatieteiden sivuaineopetuksen opetussuunnitelmat lukuvuodelle 2020-2021 liitteen mukaisesti sekä yhteiskuntatieteiden laitoksen opetussuunnitelmamuutokset esityksen ja liitteiden mukaisesti.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa