Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 721/03.04.09/2020

 

Valmistelija Annikki Honkanen

§ 9

KTM, TM Asko Kinnusen johtamisen väitöskirjan arvosteleminen

 

KTM, TM Asko Kinnusen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus "Strategic Leadership and Trust: Senior Leaders' Perspective in Nonprofit Organization" on tarkastettu julkisesti 9.6.2020. Vastaväittäjä, professori Rami Olkkonen (Turun yliopisto) puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä kauppatieteiden tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi "hyväksytty".

 

Yliopistolain (558/2009) 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnosta. Vastaväittäjän lausunto ja kustoksen lausunto ovat esityslistan liitteenä.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (1.1.2017) 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan hyväksymien määräysten mukaan

1. yhteiskuntatieteiden, historian ja maantieteiden väitöskirjat arvostellaan asteikolla I - L

2. kauppatieteiden, oikeustieteiden, terveystieteiden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon väitöskirjat arvostellaan asteikolla hylätty - hyväksytty - kiittäen hyväksytty.

 

Yliopistolain (558/2009) 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.

 

Linkki julkaisuun: https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-3382-9/urn_isbn_978-952-61-3382-9.pdf.

 

Esitys  Asiassa annetun lausunnon perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee KTM, TM Asko Kinnusen väitöskirjan arvosanalla "hyväksytty".

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa