Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 713/03.04.09/2020

 

Valmistelija  

§ 14

LL Sini Siparin väitöskirjan arvosteleminen

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.8.2018 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Terveystieteiden tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevien pysyväismääräysten 13.4 §:n mukaan väitöskirjat arvostellaan asteikolla hylätty-hyväksytty-kiittäen hyväksytty. Kiittäen hyväksytty arvosana edellyttää, että mainintaa esittävät kaksi kolmesta (esitarkastajat ja vastaväittäjä) tarkastajasta.

 

LL Sipari Sinin väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Cochlear Implantation: Post-operative Assessment with Image Fusion on tarkastettu julkisesti 15.5.2020. Vastaväittäjä, professori Yann Nguyen (Sorbonne Université), puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä lääketieteen tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi kiittäen hyväksytty. Molemmat esitarkastajat, dosentti Ilkka Kivekäs (Tampereen yliopistollinen sairaala) ja professori Christophe Vincent (Centre Hospitalier Roger Salengro), puoltavat väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä lääketieteen tohtorin tutkintoa varten ja esittävät arvosanaksi hyväksytty.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnoista. Esitarkastajien ja vastaväittäjän lausunnot ovat liitteenä.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on saman tasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.

 

Esitys Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee LL Sini Siparin väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa