Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 711/03.00.01/2020

 

Valmistelija Leea Huusko 

§ 17

Gerontologian aineopintojen opintokokonaisuuden lukuvuosien 2020-2023 opetussuunnitelman hyväksyminen

Avoin yliopisto esittää gerontologian aineopintojen opintokokonaisuuden opetussuunnitelman hyväksymistä lukuvuosille 2020 - 2023 (esitys liitteenä).

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9.4 §:n 4 kohdan mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista. Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 20 §:n mukaan jokaisesta tutkinto-ohjelmasta laaditaan opetussuunnitelma, jota arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti.

Esitys Tiedekuntaneuvosto vahvistaa gerontologian aineopintojen opintokokonaisuuden opetussuunnitelman lukuvuosille 2020-2023

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa