Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 1232/03.00.00/2020

 

Valmistelija Susanna Järvelin-Pasanen

§ 18

Akuuttilääketieteen oppiaineen perustaminen lääketieteen laitokselle

Lääketieteen laitos esittää akuuttilääketieteen oppiaineen perustamista Itä-Suomen yliopistoon. Akuuttilääketiede on aloittanut virallisena erikoisalana Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2013. Akuuttilääketieteen tavoitteena on vastata perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystysten synnyn myötä lisääntyneeseen päivystysosaamisen tarpeeseen. Akuuttilääketieteen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisen kannalta oppiaineen perustaminen on tärkeää. Akuuttilääketieteen erikoisalan UEFin vastuuhenkilö dosentti Harri Hyppölä ja ensihoidon professori Jouni Kurolan kuvaus akuuttilääketieteen oppiaineesta Itä-Suomen yliopistossa ja perustelut oppiaineen perustamiselle ovat liitteessä. Akuuttilääketieteen vastuuhenkilöksi esitetään professori Jouni Kurolaa.

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n 3. kohdan mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää koulutusvastuun puitteissa pääaineen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Esitys Tiedekuntaneuvosto vahvistaa akuuttilääketieteen oppiaineen perustamisen ja vastuuhenkilön nimeämisen lääketieteen laitoksen kliinisen lääketieteen yksikköön laitoksen esityksen mukaisesti.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa