Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 975/03.00.01/2020

 

Valmistelija Maria Luojus 

§ 19

Kardiovaskulaarisen kuvantamisen lisäkoulutusohjelma

Itä-Suomen   yliopiston   opintojohtosäännön   6   pykälän   mukaan   tiedekuntaneuvosto päättää tiedekunnassa järjestettävästä erikoistumiskoulutuksesta ja tilauskoulutuksesta, koulutusten opetussuunnitelmista, valintaperusteista sekä niihin valittavien opiskelijoiden määrästä.

Erikoislääkärien lisäkoulutusjärjestelmän tavoitteena on turvata terveyspalvelujärjestelmän (työnantajan) tarpeista lähtevän erikoisalojen erityisosaaminen. Joillakin erikoisaloilla tarpeet kohdistuvat vain yliopisto sairaaloihin ja joillakin erikoisaloilla on kyse laajemmasta kuin yliopistosairaalan osaaminen. Lisäkoulutus   on   terveyspalvelujärjestelmän (työnantajan) resurssien varassa toimivaa    koulutusta.    Erikoisala    valmistelee    esityksen lisäkoulutusohjelman käynnistämisestä. Esitys tulee valmistella valtakunnallisesti erikoisalan yhteistyönä.

Tiedekuntaneuvostolle on esitetty kardiovaskulaarisen kuvantamisen  lisäkoulutusohjelman  perustamista  radiologian, kardiologian ja kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen erikoisaloille. Lisäkoulutusohjelman kesto on 2 vuotta.  Koulutukseen sisältyy vähintään 60 tuntia teoreettista     koulutusta     sekä     kirjallinen     kuulustelu.     Lisäkoulutusohjelman vastuuhenkilöksi esitetään professori Marja Hedmania. Ammatillinen jatkokoulutustoimikunta    käsitteli    esitystä kokouksessaan 7.5.2020. Toimikunta    puoltaa    kardiovaskulaarisen kuvantamisen lisäkoulutusohjelman perustamista radiologian erikoisalalle.

 

Esitys Radiologian, kardiologian ja kliinisen isotooppilääketieteen erikoisaloille perustetaan kardiovaskulaarisen kuvantaminen lisäkoulutusohjelma. Lisäkoulutusohjelman opetussuunnitelma hyväksytään esityksen mukaisesti ja lisäkoulutusohjelman vastuuhenkilöksi nimetään professori Marja Hedman.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa