Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

 

§ 2

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Johtosäännön mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt.

 

Kokouskutsu on lähetetty 17.8.2020.

 

Johtosäännön mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan päätöksellä monijäseninen hallintoelin voi pitää sähköpostikokouksen tai kokoontua kokonaan tai osittain videoneuvottelun, puhelimen tai muun etäosallistumismuodon välityksellä. Puheenjohtaja on päättänyt, että kokous pidetään Teamsissa.

 

Esitys Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään esityslista.

 

Päätös Koska kutsu kokoukseen oli lähetetty määräajassa ja koska paikalla oli puheenjohtajan lisäksi 7 tiedekuntaneuvoston jäsentä ja 2 varajäsentä, todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Esityslistan kohdat 3 ja 9 siirrettiin listan loppuun.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa