Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 711/03.00.01/2020

 

Valmistelija Susanna Järvelin-Pasanen

§ 20

Biolääketieteen koulutus: Oppimateriaalin tuottaminen ja Ihmisen biologia: oppimateriaalin tuottaminen -opintojaksojen perustaminen lukuvuodelle 2020-2021

Lääketieteen laitos / Biolääketieteen yksikkö esittää Biolääketieteen koulutus: oppimateriaalin tuottaminen (4485902) ja Ihmisen biologia: oppimateriaalin tuottaminen (4429407) -opintojaksojen opintojaksokuvauksien hyväksymistä lukuvuodelle 2020-2021 (esitykset liitteinä). Opintojaksot ovat uusia ja ne ovat tarjolla biolääketieteen, farmasian, hammaslääketieteen, lääketieteen ja ravitsemustieteen lisensiaatin tutkinnossa valinnaisiksi opinnoiksi.

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n 4 kohdan mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista. Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 20 §:n mukaan jokaisesta tutkinto-ohjelmasta laaditaan opetussuunnitelma, jota arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti. Opetussuunnitelmaan sisältyy mm. opintojaksokuvaukset suomeksi ja englanniksi.

Esitys: Tiedekuntaneuvosto vahvistaa Biolääketieteen koulutus: oppimateriaalin tuottaminen ja Ihmisen biologia: oppimateriaalin tuottaminen -opintojaksojen opintojakokuvaukset lukuvuodelle 2020-2021.

Esitys Tiedekuntaneuvosto vahvistaa Biolääketieteen koulutus: oppimateriaalin tuottaminen ja Ihmisen biologia: oppimateriaalin tuottaminen -opintojaksojen opintojakokuvaukset lukuvuodelle 2020-2021.

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa