Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 1241/01.01.03/2020

 

Valmistelija Hanna Ollikainen-Richards

§ 4

Dekaanin esitys vakinaistamispolun tehtävän tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä: tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n 4 momentin, kohdan 7 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä.

 

Hoitotietieteen laitoksen johtaja on esittänyt 12.8.2020 yliopistotutkijan/apulaisprofessorin tehtävän perustamista. Tehtävän perusteena on varautuminen kolmen professorin eläköitymiseen vuosien 2022-2025 aikana. Tenure-toimikunta on arvioinut mahdollisuuden käynnistää tehtäväntäyttö ja puoltaa esitystä.

 

Tehtävä täytetään avoimen haun kautta tasolle yliopistotutkija/ apulaisprofessori, hoitotiede (tenure track), neljän (4) vuoden määräajaksi 1.1.2021 alkaen. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen tutkimus- ja opetustehtävä.

 

Yliopistotutkijan palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin tutkinnon suorittanut ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito (Itä-Suomen yliopiston johtosääntö 31 §).

 

Vakinaistamispolun mukaiseen apulaisprofessorin palvelussuhteeseen valittavalla tulee olla soveltuva tohtorin tutkinto ja hyvä opetustaito sekä edellytykset määräajassa täyttää professorin palvelussuhteen kelpoisuusvaatimukset (Itä-Suomen yliopiston johtosääntö 31 §). Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta (Asetus 770/2009). Tiedekunnan dekaani myöntää erivapauden yliopistoasetuksen kielitaitovaatimuksiin (johtosääntö 33§).

 

Yliopistotutkija / apulaisprofessori, hoitotiede tehtävänä on edistää alansa tieteellistä tutkimusta erityisesti hoidon vaikuttavuuden arviointia pitkäaikaisten terveysongelmien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä.  Yliopistotutkija / apulaisprofessori johtaa tutkimushankkeita, hakee aktiivisesti tutkimusrahoitusta ja toimii kansainvälisissä verkostoissa. Tehtäviin sisältyy opetusta hoitotieteen kandidaatti- ja maisterivaiheen opiskelijoille ja tieteellisessä jatkokoulutuksessa, kandidaatin- ja pro-gradu-tutkielmien ja väitöskirjatutkimuksien ohjausta sekä muita laitostehtäviä. Lisäksi tehtäviin sisältyy toimintaa alansa kansallisissa ja kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä.

 

Itä-Suomen yliopiston toimivaltamääräyksen mukaan dekaani hyväksyy vakinaistamispolun tehtävän tehtävänalan tiedekuntaneuvoston käsittelyn jälkeen. Rehtorin 28.5.2015 tekemän päätöksen mukaan apulaisprofessorin (Tenure Track) tehtävään otettavan kanssa tehdään täsmentävä sopimus kaudelle asetettavista tuloksellisuustavoitteista.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto käsittelee esityksen.

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa