Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 1225/01.01.03/2020

 

Valmistelija Hanna Ollikainen-Richards

§ 5

Dekaanin esitys neliportaisen uramallin vakinaisten tehtävien tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n 4 momentin, kohdan 7 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä.

 

Haettavaksi on tulossa seuraava tehtävä:

 

Lääketieteen laitos, hammaslääketieteen yksikkö

. Kliininen opettaja, suu- ja leukakirurgia, 1.1.2021 alkaen toistaiseksi

 

Kliinisen opettajan, suu- ja leukakirurgia, tehtäviin kuuluu suu- ja leukakirurgian oppiaineen opetus hammaslääketieteen perusopiskelijoille. Tehtävänkuvaan kuuluvat myös muut opetushallinnolliset tehtävät, osallistuminen oppiaineen opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä tutkimustoimintaan ja syventävien opiskelijoiden ohjaamiseen sekä osavastuu erikoishammaslääkärikoulutuksesta.

 

Tiedekuntaneuvostoa kuultuaan dekaani päättänee po. tehtävänalasta esityksen mukaisesti.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto käsittelee esitykset.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa