Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 915/01.08.00/2020

 

Valmistelija Hanna Ollikainen-Richards

§ 6

Translationaalisen neurotieteen dosentin arvon myöntäminen FT Xavier Ekolle Ndode Ekanelle

FT Xavier Ekolle Ndode Ekane on esittänyt, että hänelle myönnettäisiin translationaalisen neurotieteen dosentin arvo Itä-Suomen yliopistossa terveystieteiden tiedekunnassa. Hakijan CV ja julkaisuluettelo ovat liitteenä.

 

Terveystieteiden tiedekunnan dosenttitoimikunta on todennut kokouksessaan, että translationaalisen neurotieteen dosentuuri on tarkoituksenmukainen opetuksen ja tutkimuksen kannalta. Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on kutsunut asiantuntijoiksi antamaan lausunto FT Xavier Ekolle Ndode Ekanen tieteellisestä pätevyydestä hakemaansa dosentuuriin LT, dosentti Susanna Narkilahden (Tampereen yliopisto) ja professori, dosentti Aarne Ylisen (Helsingin yliopisto).

 

LT Narkilahti on antanut lausuntonsa 23.6.2020 ja professori Ylinen 5.5.2020. Molemmat asiantuntijat pitävät FT Xavier Ekolle Ndode Ekanea tieteellisesti pätevänä hakemaansa dosentuuriin ja puoltavat dosentin arvon myöntämistä. Asiantuntijoiden lausunnot ovat liitteenä.

 

Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

 

Terveystieteiden tiedekunnan dosenttitoimikunta on todennut käsitellessään FT Xavier Ekolle Ndode Ekanen hakemusta, että hakija täyttää terveystieteiden tiedekunnan kriteerit opetustaidon osalta.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 8 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.

 

Hakija täyttää yliopistolain 89 §:ssä dosentilta vaadittavan kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan dosentuuriohjeen dosentin arvoon vaadittavat kriteerit.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto toteaa, että hakija täyttää yliopistolain 89 §:ssä dosentilta vaadittavan kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan dosentuuriohjeen dosentin arvoon vaadittavat kriteerit ja päättää myöntää FT Xavier Ekolle Ndode Ekanelle translationaalisen neurotieteen dosentin arvon.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa