Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 952/01.08.00/2020

 

Valmistelija Hanna Ollikainen-Richards

§ 8

Kokeellisen neurologian dosentin arvon myöntäminen LT Eino Soljelle

LT Eino Solje on esittänyt, että hänelle myönnettäisiin kokeellisen neurologian dosentin arvo Itä-Suomen yliopistossa terveystieteiden tiedekunnassa. Hakijan CV ja julkaisuluettelo ovat liitteenä.

 

Terveystieteiden tiedekunnan dosenttitoimikunta on todennut kokouksessaan, että kokeellisen neurologian dosentuuri on tarkoituksenmukainen opetuksen ja tutkimuksen kannalta. Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on kutsunut asiantuntijoiksi antamaan lausunto LT Eino Soljen tieteellisestä pätevyydestä hakemaansa dosentuuriin LT, dosentti Mari Aurasen (Helsingin yliopisto) ja LT, dosentti Valtteri Kaasisen (Turun yliopisto).

 

LT, dosentti Auranen on antanut lausuntonsa 1.7.2020 ja LT, dosentti Kaasinen 5.8.2020. Molemmat asiantuntijat pitävät LT Eino Soljetta tieteellisesti pätevänä hakemaansa dosentuuriin ja puoltavat dosentin arvon myöntämistä. Asiantuntijoiden lausunnot ovat liitteenä.

 

Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

Terveystieteiden tiedekunnan dosenttitoimikunta on todennut käsitellessään LT Eino Soljen hakemusta, että hakija täyttää terveystieteiden tiedekunnan kriteerit opetustaidon osalta.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 8 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.

 

Hakija täyttää yliopistolain 89 §:ssä dosentilta vaadittavan kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan dosentuuriohjeen dosentin arvoon vaadittavat kriteerit.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto toteaa, että hakija täyttää yliopistolain 89 §:ssä dosentilta vaadittavan kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan dosentuuriohjeen dosentin arvoon vaadittavat kriteerit ja päättää myöntää LT Eino Soljelle kokeellisen neurologian dosentin arvon.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa