Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 713/03.04.09/2020

 

Valmistelija Heidi Korhonen

§ 17

Proviisori, KTM Soili Törmälehdon väitöskirjan arvosteleminen

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.8.2018 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Terveystieteiden tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevien pysyväismääräysten 13.4 §:n mukaan väitöskirjat arvostellaan asteikolla hylätty-hyväksytty-kiittäen hyväksytty. Kiittäen hyväksytty arvosana edellyttää, että mainintaa esittävät kaksi kolmesta (esitarkastajat ja vastaväittäjä) tarkastajasta.

 

Proviisori, KTM Soili Törmälehdon väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Health-related quality of life in persons with knee osteoarthritis: Osteoarthritis Initiative (OAI) study on tarkastettu julkisesti 06.11.2020. Vastaväittäjä, dosentti Antti Eskelinen (tekonivelsairaala Coxasta) puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä farmasian tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty. Molemmat esitarkastajat, apulaisprofessori Ali Kiadaliri (Lund University) ja professori Sita Bierma-Zeinstra (Erasmus University Medical Center) puoltavat väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä farmasian tohtorin tutkintoa varten ja esittävät arvosanaksi hyväksytty.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnoista. Esitarkastajien ja vastaväittäjän lausunnot ovat liitteenä.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on saman tasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.

 

Esitys Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee proviisori, KTM Soili Törmälehdon väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa