Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 665/00.03.04/2020

 

Valmistelija Hanna Ollikainen-Richards

§ 18

Tiedekuntaneuvoston varajäsenen valinta

Vaalijohtosäännön 13§:n mukaan, jos yliopistokollegion tai tiedekuntaneuvoston jäsen menettää vaalikelpoisuuden tai eroaa omasta pyynnöstään toimielimen jäsenyydestä, tulee henkilökohtainen varajäsen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jos varajäsen menettää vaalikelpoisuuden, eroaa omasta pyynnöstään tai hänestä tulee toimielimen jäsen, määrää yliopistokollegio yliopistokollegion uuden varajäsenen ja tiedekuntaneuvosto tiedekuntaneuvoston uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi vaalin tuloksen perusteella tai jos se ei ole mahdollista, asianomaista ryhmää kuultuaan.

 

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston varajäsen Mikko Turunen on menettänyt vaalikelpoisuutensa tutkijoiden ja opettajien ja muun henkilöstön -ryhmässä.

 

Tiedekuntaneuvoston vaaleissa vuonna 2017 tutkijoiden ja opettajien ja muun henkilöstön -ryhmässä jäseniksi ja varajäseniksi on asetettu enintään valittavien määrä, minkä vuoksi uutta varajäsentä ei voida määrätä tämän vaalin tuloksen perusteella.

 

Edellinen tutkijoiden ja opettajien ja muun henkilöstön -ryhmää edustavien jäsenten vaalikokous järjestettiin 10.12.2019. Vaaleissa oli neljä ehdokasta, joista ryhmä valitsi eniten ääniä saaneen ehdokkaan varajäseneksi tiedekuntaneuvostoon.

 

Mikko Turusen tilalle tiedekuntaneuvoston varajäseneksi 31.12.2021 päättyväksi toimikaudeksi ehdotetaan vaalikokouksessa toiseksi eniten ääniä saanutta ehdokasta Tuomas Ervastia. Ehdotuksesta on kuultu tutkijoiden ja opettajien ja muun henkilöstön -ryhmän jäseniä sähköpostilla. Eriäviä näkemyksiä ei tullut määräaikaan mennessä.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto määrää tiedekuntaneuvostoon yliopistonlehtori Arja Konttisen varajäseneksi tutkijatohtori Tuomas Ervastin 31.12.2021 päättyväksi toimikaudeksi.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa