Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 880/01.01.03/2020

 

Valmistelija Hanna Ollikainen-Richards

§ 3

Dekaanin ehdotus yliopistotutkija Jyrki Virtasen ottamisesta apulaisprofessorin, ravitsemustiede ja kansanterveystiede, erityisesti ravitsemusepidemiologia, Tenure Track-tehtävään: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Yliopistotutkija Tenure Track, Jyrki Virtanen on otettu vakinaistamispolulle ajalle 1.8.2016-31.7.2020. Tiedekunnan Tenure track-toimikunta on suorittanut seuraavalle tasolle siirtymistä koskevan arvioinnin ja esittää Tenuren etenemistä apulaisprofessorin tehtävään.

 

Yliopistotutkija Jyrki Virtasen Tenure track-toimikunnassa toimii varadekaani Anna-Liisa Levonen (pj), varadekaani Jorma Palvimo ja lääketieteen laitoksen laitosjohtaja Veli-Matti Kosma.

 

Toimikunta toteaa yhteenvetona, että yliopistotutkija Jyrki Virtanen täyttää vakinaistamispolun apulaisprofessorin tasolle otettavan edellytykset ja siihen vaadittavan pätevyyden ja on esitettävissä ravitsemustiede ja kansanterveystiede, erityisesti ravitsemusepidemiologian apulaisprofessorin Tenure Track-tehtävään. Arviointiryhmän muistio, Virtasen CV ja julkaisuluettelo ovat esityslistan liitteenä.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä. Johtosäännön 10 §:n mukaan dekaani tekee ehdotuksen rehtorille vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Tiedekunnan dekaani esittää yliopiston rehtorille, että yliopistotutkija Jyrki Virtanen otetaan vakinaistamispolun apulaisprofessorin tehtävään neljän vuoden määräajaksi 1.1.2021 alkaen.

 

Yliopiston vakinaistamispolkua koskevan ohjeistuksen 15.9.2020 mukaisesti vakinaistamispolulla etenemisen kriteereistä sovitaan tarkemmin työsopimuksen liitteeksi tulevalla täsmentävällä sopimuksella.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto käsittelee ehdotuksen tehtävään otettavasta.

 

Päätös Esityksen mukainen. Jussi Pihlajanmäki ja Mikko Hiltunen eivät osallistuneet asian käsittelyyn. Varadekaani Anna-Liisa Levonen toimi puheenjohtajana.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa