Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 1817/01.01.02/2020

 

Valmistelija Hanna Ollikainen-Richards

§ 5

Esityksen tekeminen Itä-Suomen yliopiston rehtorille reumatologian professorin tehtävän määräaikaisesta hoitamisesta: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä esitys rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Lääketieteen laitoksen, kliinisen lääketieteen yksikön reumatologian professorin tehtävän täyttö on meneillään. Keski-Suomen keskussairaalassa on sisätautiyksikön ylilääkärin virka (osastonylilääkäri, reumataudit), jota reumatologian professori hoitaa. Tehtävään liittyvistä järjestelyistä on laadittu sopimus Itä-Suomen yliopiston ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kesken. Tehtävän hoito on turvattava myös tehtävän täyttöprosessin aikana ja sen vuoksi lääketieteen laitos, kliinisen lääketieteen yksikkö esittää, että reumatologian professorin tehtävän hoitajana jatkaa määräaikana 1.1.-30.6.2021 Tuulikki Sokka-Isler. Määräaikaisuuden perusteena on avoinna olevan tehtävän hoito.

 

Reumatologian professorin tehtävän kohdalla kahden vuoden määräaika ylittyy aiempien tehtävänhoitojen ja jatkoesityksen myötä.

 

Tuulikki Sokka-Isler on todettu avoimessa haussa kelpoiseksi reumatologian professorin tehtävään vuonna 2015. Asiantuntijalausunnot sekä Tuulikki Sokka-Islerin CV ja julkaisuluettelo ovat liitteenä.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto käsittelee esityksen.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa