Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 1615/01.01.03/2020

 

Valmistelija Hanna Ollikainen-Richards

§ 7

Dekaanin esitys akateemiselle rehtorille kliinisen opettajan, patologia, erityisesti neuropatologia, tehtävään otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10§:n 5 momentin, kohdan 9 mukaan dekaani tekee ehdotuksen rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Itä-Suomen yliopiston Lääketieteen laitoksella, kliinisen lääketieteen yksikössä on ollut haettavan kliinisen opettajan (patologia, erityisesti neuropatologia) tehtävä toistaiseksi.

 

Tehtävää haki määräaikaan mennessä yksi hakija: LT, dosentti Tuomas Rauramaa. Lääketieteen laitos esittää 5.11.2020 päivätyssä esityksessään (liite), että Tuomas Rauramaa nimitetään po. kliinisen opettajan tehtävään toistaiseksi 1.1.2021 alkaen.

 

Kliinisen opettajan palvelussuhteeseen valittavalla tulee olla soveltuva tohtorin tutkinto. Erityisestä syystä kliiniseksi opettajaksi voidaan valita erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin tutkinnon suorittanut taikka erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin oikeudet omaava. Lisäksi kliinisellä opettajalla tulee olla hyvä opetustaito (johtosääntö 31§).

 

Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta (Asetus 770/2009). Tiedekunnan dekaani myöntää erivapauden yliopistoasetuksen kielitaitovaatimuksiin (johtosääntö 33§).

 

Tuomas Rauramaa on valmistunut patologian erikoislääkäriksi vuonna 2012, suorittanut neuropatologian lisäkoulutusohjelman vuonna 2015 ja lääketieteen tohtorin tutkinnon vuonna 2016 Itä-Suomen yliopistosta. Hänelle on myönnetty patologian, erityisesti neuropatologian dosentin arvo vuonna 2016 Itä-Suomen yliopistosta. Ansioluettelo liitteenä.

 

Tiedekunnan dekaani on päättänyt 9.11.2020, että Tuomas Rauramaalta ei vaadita opetusnäytettä.

 

Itä-Suomen yliopiston toimivaltamääräyksen (1.1.2017) mukaisesti dekaani tekee esityksen neliportaisen uramallin mukaisen toistaiseksi täytettävän tehtävän, pl. professorit, täyttämisestä akateemiselle rehtorille.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto käsittelee esityksen.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa