Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 814/01.08.00/2020

 

Valmistelija Arja Hirvonen

§ 3

Dosentin arvon myöntäminen FT Petri Tanskalle alana sovellettu fysiikka, erityisesti laskennallinen mekanobiologia (Applied Physics, Computational Mechanobiology)

FT Petri Tanska on hakenut dosentin arvoa alana sovellettu fysiikka, erityisesti laskennallinen mekanobiologia (Applied Physics, Computational Mechanobiology) Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan sovelletun fysiikan laitokselle. FT Tanskan hakemus on asiakohdan liitteenä.

 

Yliopistolain 558/2009 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 8 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.

 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaani on päätöksellään 2.6.2020 nimennyt professori Pekka Hännisen (Biolääketieteen laitos, Turun yliopisto) ja apulaisprofessori David M Piercen (Department of Mechanical Engineering, University of Conneticut, USA) antamaan asiantuntijalausuntonsa FT Petri Tanskan tieteellisestä pätevyydestä dosentin arvon myöntämiseksi alana sovellettu fysiikka, erityisesti laskennallinen mekanobiologia (Applied Physics, Computational Mechanobiology). Professori Hänninen ja apulaisprofessori Pierce ovat todenneet FT Tanskan tieteellisesti päteväksi hakemallaan dosentin arvon alalla. Asiantuntijoiden lausunnot ovat asiakohdan liitteenä.

 

Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/2009 89 §). Dekaani voi vapauttaa hakijan opetusnäytteen antamisesta, jos hakijan opetustaito on aikaisemmin todettu. FT Tanskan opetustaito on todettu aikaisemman käytännön yliopistotasoisen opetus- ja ohjauskokemuksen sekä tuotetun oppimateriaalin perusteella, minkä vuoksi luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaani on päätöksellään 2.6.2020 vapauttanut FT Tanskan opetusnäytteen antamisesta hakemaansa dosentin arvoa varten.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto toteaa, että FT Petri Tanska täyttää yliopistolaissa mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää hänelle Itä-Suomen yliopiston dosentin arvon alana sovellettu fysiikka, erityisesti laskennallinen mekanobiologia (Applied Physics, Computational Mechanobiology) 1.9.2020 alkaen.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa