Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 998/01.01.03/2020

 

Valmistelija Ulla Hurskainen

§ 11

Dekaanin ehdotus KT Minna Mäkisen ottamisesta yliopisto-opettajan (musiikkikasvatus) tehtävään: tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.

 

Yliopisto-opettajan (musiikkikasvatus) tehtävä sijoittuu soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastoon. Tehtävää on hoitanut määräaikaisessa työsuhteessa KT Minna Mäkinen 1.8.2017 lukien.

 

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto on esittänyt, että KT Minna Mäkinen otetaan yliopisto-opettajan (musiikkikasvatus) tehtävään 1.8.2020 lukien. Osaston esitys perusteluineen on liitteenä.

Yliopisto-opettajan tulee olla soveltuvan ylemmän yliopistotutkinnon suorittanut henkilö, jolla on hyvä käytännön perehtyneisyys opetustehtävien alaan ja hyvä opetustaito (johtosääntö 31 §). Lisäksi tehtävään valittavalta vaaditaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaiset opettajan pedagogiset opinnot (väh. 35 ov / 60 op).

 

KT Minna Mäkisen väitöskirja on musiikkikasvatuksen alalta. Minna Mäkinen on suorittanut musiikin erikoistumisopinnot luokanopettajakoulutuksessa ja hän on pätevöitynyt tehtävään toimiessaan siinä viimeiset kolme vuotta.

 

KT Minna Mäkinen täyttää johtosäännössä mainitut yliopisto-opettajan palvelussuhteen ehdot ja yliopisto-opettajan (musiikkikasvatus) tehtävässä vaadittavat edellytykset.

 

Dekaanin ehdotus akateemiselle rehtorille on, että KT Minna Mäkinen otetaan yliopisto-opettajan (musiikkikasvatus) tehtävään 1.8.2020 lukien. Mäkisen CV, julkaisuluettelo ja opetusansioiden portfolio ovat liitteinä.

 

Esitys Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta KT Minna Mäkisen ottamiseksi yliopisto-opettajan (musiikkikasvatus) tehtävään 1.8.2020 lukien. Samalla tiedekuntaneuvosto käsittelee kyseisen tehtävän tehtäväalan ja tehtävämäärityksen, joka on kuvattu osaston esityksissä.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa