Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen avaus
2   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3   Dekaanin ehdotus VTT Mikko Aaltosen ottamisesta professorin, kriminologia tehtävään: tiedekuntaneuvoston kuuleminen
4   Dekaanin ehdotus YTT Sanna Laulaisen ottamisesta professorin, sosiaalihallintotiede, tehtävään: tiedekuntaneuvoston kuuleminen
5   Kypsyysnäytteen kielen määrittely
6   Oikeustieteiden laitoksen, kauppatieteiden laitoksen ja yhteiskuntatieteiden laitoksen opetussuunnitelmamuutosten sekä avoimen yliopiston kauppatieteiden sivuaineopetuksen opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle 2020-2021
7   FM Jani Karhun Suomen historian väitöskirjan arvosteleminen
8   Valintaperusteiden hyväksyminen vuodelle 2021
9   KTM, TM Asko Kinnusen johtamisen väitöskirjan arvosteleminen
10   Kokouksen päätös

Osallistuja Tehtävä
Jäsenet
Rissanen Sari Dekaani, puheenjohtaja
Tanskanen Minna Varadekaani, varapuheenjohtaja
Assmuth Laura Professori, jäsen
Hänninen Vilma Professori,varajäsen
Kolehmainen Antti Professori, jäsen
Keinänen Anssi Professori, varajäsen
Komppula Raija Professori, jäsen
Niskanen Mervi Professori, varajäsen
Kortelainen Jarmo Professori, jäsen
Suutari Pekka Professori, varajäsen
Linnosmaa Ismo Professori, jäsen
Katajala Kimmo Professori, varajäsen
Koponen Jonna Henkilöstö, jäsen
Savolainen Hanna Henkilöstö, varajäsen
Kinnunen Ulla-Mari Henkilöstö, jäsen
Aalto-Heinilä Maija Henkilöstö, varajäsen
Kurki Tuulikki Henkilöstö, jäsen
Häyrynen Simo Henkilöstö, varajäsen
Kouvo Antti-Jussi Henkilöstö, jäsen
Puhakka Antero Henkilöstö, varajäsen
Tervashonka Ari Opiskelija, jäsen
Ahonen Noora Opiskelija, varajäsen
Oikkonen Lassi Opiskelija, jäsen
Nguyen Ha Opiskelija,varajäsen
Pulkka Maria Opiskelija, jäsen
Remes Susanna Opiskelija, varajäsen
Hänninen Roosa Opiskelija, jäsen
Poutanen Wilma Opiskelija, varajäsen
Hurskainen Ulla Johtava hallintopäällikkö, sihteeri, valmistelija
Muut valmistelijat
Honkanen Annikki Koulutuspäällikkö
Korhonen Anne Opintokoordinaattori
Paronen Minna Amanuenssi
Tuomala Silja Amanuenssi
Maria Venäläinen Johdon assistentti